Η προσωπική βιβλιοθήκη της καθηγήτριας Ναυτιλιακής Ιστορίας Τζελίνας Χαρλαύτη βρίσκεται στην Κέρκυρα. Ο δημόσιος κατάλογος που ακολουθεί δημιουργήθηκε με σκοπό το σύνολο των περιλαμβανόμενων τίτλων να είναι προσβάσιμο σε φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και σε ερευνητές άλλων ιδρυμάτων.

Ο συνολικός αριθμός των τίτλων πλησιάζει τις τέσσερις χιλιάδες και εξακολουθεί να ενημερώνεται τακτικά. Το γεγονός αυτό καθιστά την εν λόγω βιβλιοθήκη μία από τις μεγαλύτερες στους τομείς της Ναυτιλιακής και Οικονομικής Ιστορίας στην Ελλάδα. Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται τίτλοι σχετικοί με τη Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Η οργάνωση και η διαμόρφωση της βιβλιοθήκης αποτελεί έργο των τελευταίων ετών. Στους επί μέρους τομείς της εν λόγω διαδικασίας εργάστηκαν υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, για τη βιβλιοθήκη εργάστηκαν οι:
  • Anna Sydorenko, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας: καταγραφή
  • Ελβίρα Θάνου, βιβλιοθηκονόμος - υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας: βιβλιοθηκονομικός προσανατολισμός, καταγραφή
  • Anzhelika Petriskaya, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: καταγραφή
  • Νικόλας Αναστασίου, φοιτητής του Τμήματος Ιστορίας: επιμέλεια, καταγραφή